Sản phẩm 'Giảm cân bà Vần' giả mạo giấy phép của Cục An toàn thực phẩm

Sản phẩm 'Giảm cân bà Vần' giả mạo giấy phép của Cục An toàn thực phẩm

Phạt 18 doanh nghiệp vi phạm an toàn thực phẩm hơn 1,6 tỷ đồng

Cẩn trọng với sản phẩm 'Giảm cân Bà Vần'

Cẩn trọng với sản phẩm 'Giảm cân Bà Vần'

Phạt Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoàng ZN gần 500 triệu đồng

Phạt Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoàng ZN gần 500 triệu đồng

Nhiều người đổ xô uống thuốc giảm cân Bà Vần dù chưa được cấp phép

Nhiều người đổ xô uống thuốc giảm cân Bà Vần dù chưa được cấp phép

Sản phẩm 'Giảm cân Bà Vần' là không hợp pháp

Sản phẩm 'Giảm cân Bà Vần' là không hợp pháp

Cục ATTP không cấp xác nhận công bố phù hợp quy định cho sản phẩm 'Giảm cân Bà Vần'

Cục ATTP không cấp xác nhận công bố phù hợp quy định cho sản phẩm 'Giảm cân Bà Vần'

Xử lý nghiêm hành vi gian lận của sản phẩm 'Giảm cân Bà Vần'

Xử lý nghiêm hành vi gian lận của sản phẩm 'Giảm cân Bà Vần'

Cục An toàn thực phẩm cảnh báo về hai sản phẩm sữa bột có lẫn dây kim loại

Cục An toàn thực phẩm cảnh báo về hai sản phẩm sữa bột có lẫn dây kim loại