Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

Ngày 19-4-2021, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Tiếng...
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

Phát động giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại

Phát động giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

Báo Nhân Dân công bố sách 'Vì sự thật lịch sử, vì tình yêu Tổ quốc'

Báo Nhân Dân công bố sách 'Vì sự thật lịch sử, vì tình yêu Tổ quốc'

Thông báo về Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI

Thông báo về Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI

Đại hội Chi hội Nhà báo Báo Thế giới & Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội Chi hội Nhà báo Báo Thế giới & Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2022

Giải thưởng thông tin đối ngoại: Kịp thời quảng bá hình ảnh Việt Nam

Giải thưởng thông tin đối ngoại: Kịp thời quảng bá hình ảnh Việt Nam