Những sáng kiến thiết thực phục vụ bộ đội

Những sáng kiến thiết thực phục vụ bộ đội

Xung kích trong phong trào 'Thanh niên hải quân tiến quân vào khoa học và công nghệ', những năm qua, tuổi...
Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phong trào Thi đua quyết thắng

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phong trào Thi đua quyết thắng

Học viện Chính trị triển khai nghiên cứu 223 đề tài, chuyên đề khoa học

Học viện Chính trị triển khai nghiên cứu 223 đề tài, chuyên đề khoa học

Thẩm định, đánh giá các công trình, sáng kiến tham dự Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 19

Thẩm định, đánh giá các công trình, sáng kiến tham dự Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 19

Tôn vinh điển hình trẻ Quân chủng Hải quân

Tôn vinh điển hình trẻ Quân chủng Hải quân

Học viện Quân y tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2018

Học viện Quân y tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2018