Việt Nam có đại diện duy nhất nhận giải đào tạo công nghệ thông tin cấp châu lục

Việt Nam có đại diện duy nhất nhận giải đào tạo công nghệ thông tin cấp châu lục

Tỉnh Quảng Ninh nhận giải thưởng ASOCIO dành cho chính quyền số

Tỉnh Quảng Ninh nhận giải thưởng ASOCIO dành cho chính quyền số

Quảng Ninh nhận giải thưởng ASOCIO 2018 dành cho chính quyền số

Quảng Ninh nhận giải thưởng ASOCIO 2018 dành cho chính quyền số

Quảng Ninh vinh dự nhận giải thưởng ASOCIO 2018 dành cho chính quyền số

Quảng Ninh vinh dự nhận giải thưởng ASOCIO 2018 dành cho chính quyền số

Việt Nam giành 4 giải thưởng quốc tế về công nghệ thông tin

Việt Nam giành 4 giải thưởng quốc tế về công nghệ thông tin

Việt Nam có bốn đơn vị được vinh danh tại Asocio 2018

Việt Nam có bốn đơn vị được vinh danh tại Asocio 2018

Quảng Ninh được vinh danh về chính quyền số ở giải thưởng quốc tế

Quảng Ninh được vinh danh về chính quyền số ở giải thưởng quốc tế

4 tổ chức Việt Nam được trao Giải thưởng ASOCIO 2018

4 tổ chức Việt Nam được trao Giải thưởng ASOCIO 2018

Việt Nam được trao 4 giải thưởng công nghệ thông tin quốc tế

Việt Nam được trao 4 giải thưởng công nghệ thông tin quốc tế

Quảng Ninh đứng tốp đầu về chính quyền số tại Châu Á - Châu Đại Dương

Quảng Ninh đứng tốp đầu về chính quyền số tại Châu Á - Châu Đại Dương

Chủ tịch VINASA Trương Gia Bình tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch ASOCIO

Chủ tịch VINASA Trương Gia Bình tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch ASOCIO

Quảng Ninh nhận giải thưởng chính quyền số ASOCIO

Quảng Ninh nhận giải thưởng chính quyền số ASOCIO

Việt Nam được trao 4 Giải thưởng ASOCIO 2018

Việt Nam được trao 4 Giải thưởng ASOCIO 2018

Quảng Ninh vinh dự nhận giải thưởng ASOCIO 2018

Quảng Ninh vinh dự nhận giải thưởng ASOCIO 2018

Quảng Ninh nhận giải thưởng ASOCIO 2018 dành cho chính quyền số

Quảng Ninh nhận giải thưởng ASOCIO 2018 dành cho chính quyền số