Trao giải thưởng công nghệ thông tin châu Á-Thái Bình Dương 2019

Trao giải thưởng công nghệ thông tin châu Á-Thái Bình Dương 2019

Trao Giải thưởng Công nghệ thông tin Châu Á-Thái Bình Dương 2019 – Hạ Long

Trao Giải thưởng Công nghệ thông tin Châu Á-Thái Bình Dương 2019 – Hạ Long

Lần đầu tiên Giải thưởng APICTA Awards 2019 tổ chức tại Việt Nam

Lần đầu tiên Giải thưởng APICTA Awards 2019 tổ chức tại Việt Nam

Khai mạc Giải thưởng Công nghệ thông tin Châu Á – Thái Bình Dương 2019

Khai mạc Giải thưởng Công nghệ thông tin Châu Á – Thái Bình Dương 2019

Khai mạc Giải thưởng Công nghệ thông tin châu Á – Thái Bình Dương 2019

Khai mạc Giải thưởng Công nghệ thông tin châu Á – Thái Bình Dương 2019

Khai mạc Giải thưởng Công nghệ thông tin châu Á – Thái Bình Dương 2019 - Hạ Long

Khai mạc Giải thưởng Công nghệ thông tin châu Á – Thái Bình Dương 2019 - Hạ Long

Tập đoàn FPT đạt 8 giải Sao Khuê năm 2019