Lễ hội ở Hà Tĩnh khá thuần, được tổ chức văn minh, an toàn!

Lễ hội ở Hà Tĩnh khá thuần, được tổ chức văn minh, an toàn!

Dâng sao giải hạn: Sống thiện sẽ biến họa thành phước

Dâng sao giải hạn: Sống thiện sẽ biến họa thành phước

Hạn La Hầu, Kế Đô là do người dân tự huyễn hoặc?

Hạn La Hầu, Kế Đô là do người dân tự huyễn hoặc?

Giải hạn làm sao được với tâm sân, si?

Giải hạn làm sao được với tâm sân, si?

Khi tín ngưỡng nhuốm màu sắc trục lợi

Khi tín ngưỡng nhuốm màu sắc trục lợi

Buồn thay 'thuốc phiện tâm linh'

Buồn thay 'thuốc phiện tâm linh'

Người cúng sao giải hạn sẽ 'sốc' vì sự thật sao La Hầu, Kế Đô!

Người cúng sao giải hạn sẽ 'sốc' vì sự thật sao La Hầu, Kế Đô!

'Chùa thu phí cúng dâng sao, giải hạn là bất kính với đạo'

'Chùa thu phí cúng dâng sao, giải hạn là bất kính với đạo'

Bị từ chối giải hạn vì mang thiếu 50.000 đồng

Bị từ chối giải hạn vì mang thiếu 50.000 đồng

Bị từ chối giải hạn vì 'thiếu lễ' 50.000 đồng

Bị từ chối giải hạn vì 'thiếu lễ' 50.000 đồng

Dâng sao giải hạn: Liệu có tránh được tai ương?

Dâng sao giải hạn: Liệu có tránh được tai ương?

Cúng dâng sao giải hạn là mê tín dị đoan, không có trong giáo lý đạo Phật

Cúng dâng sao giải hạn là mê tín dị đoan, không có trong giáo lý đạo Phật

Bị từ chối giải hạn vì 'thiếu lễ' 50 nghìn đồng

Bị từ chối giải hạn vì 'thiếu lễ' 50 nghìn đồng

Dâng sao, giải hạn đầu năm hiểu sao cho đúng?

Dâng sao, giải hạn đầu năm hiểu sao cho đúng?

Chen lấn dâng sao giải hạn đầu năm: Vung tiền vẫn không hết 'hạn'?

Chen lấn dâng sao giải hạn đầu năm: Vung tiền vẫn không hết 'hạn'?

Dâng sao giải hạn có hết bệnh tật, thoát chết được không?

Dâng sao giải hạn có hết bệnh tật, thoát chết được không?

Thương mại hóa dâng sao giải hạn: Mỗi nơi, mỗi giá

Thương mại hóa dâng sao giải hạn: Mỗi nơi, mỗi giá

Cúng sao giải hạn và 'nỗi ám ảnh' La Hầu, Kế Đô: Giảng giải từ sư trụ trì

Cúng sao giải hạn và 'nỗi ám ảnh' La Hầu, Kế Đô: Giảng giải từ sư trụ trì

Dâng sao giải hạn - không thay đổi được vận hạn

Dâng sao giải hạn - không thay đổi được vận hạn

'Cứ sắp chết lại dâng sao giải hạn, thế có được không?'

'Cứ sắp chết lại dâng sao giải hạn, thế có được không?'

Thương mại hóa dâng sao giải hạn

Thương mại hóa dâng sao giải hạn

Cúng sao giải hạn - Sự lừa dối ngọt ngào

Cúng sao giải hạn - Sự lừa dối ngọt ngào

Chen lấn để dâng sao giải hạn: Có giải được hạn?

Chen lấn để dâng sao giải hạn: Có giải được hạn?

Cơ hội 'chấn hưng'

Cơ hội 'chấn hưng'

Đừng dựa dẫm thánh thần

Dâng sao giải hạn, nhà chùa phải đóng cửa vì quá tải

Dâng sao giải hạn, nhà chùa phải đóng cửa vì quá tải

Clip: Tắc đường, đóng cửa chùa khi người Hà Nội cúng giải hạn quá đông

Clip: Tắc đường, đóng cửa chùa khi người Hà Nội cúng giải hạn quá đông

Thay vì dâng sao giải hạn, hãy thiện tâm ứng xử tốt với mọi người

Thay vì dâng sao giải hạn, hãy thiện tâm ứng xử tốt với mọi người

Mồ côi tâm linh

Mồ côi tâm linh

Không phải cứ đi lễ rồi nhét tiền vào tay thánh thần hay lễ lạt to là cầu được ước thấy

Không phải cứ đi lễ rồi nhét tiền vào tay thánh thần hay lễ lạt to là cầu được ước thấy

Nhà nghiên cứu Trịnh Bách: Lễ hội Việt Nam có thời gian đứt đoạn, gây hiểu sai lệch

Nhà nghiên cứu Trịnh Bách: Lễ hội Việt Nam có thời gian đứt đoạn, gây hiểu sai lệch

Tắc đường, đóng cửa chùa khi người Hà Nội cúng giải hạn quá đông

Tắc đường, đóng cửa chùa khi người Hà Nội cúng giải hạn quá đông

Không làm điều thiện sao có được bình an

Không làm điều thiện sao có được bình an

Dâng sao giải hạn không hề dính dáng đến chùa, là biểu hiện của việc 'nịnh hót' các... ngôi sao

Dâng sao giải hạn không hề dính dáng đến chùa, là biểu hiện của việc 'nịnh hót' các... ngôi sao

PGS.TS Trần Lâm Biền: Con người nếu không tu thân, chẳng thánh thần nào giúp giải được hạn

PGS.TS Trần Lâm Biền: Con người nếu không tu thân, chẳng thánh thần nào giúp giải được hạn

Đầu năm, người dân đi lễ chùa như một phong trào?

Đầu năm, người dân đi lễ chùa như một phong trào?

Hiểu thế nào cho đúng về dâng sao giải hạn dịp đầu năm mới?

Hiểu thế nào cho đúng về dâng sao giải hạn dịp đầu năm mới?

Dâng sao giải hạn đầu năm – hiểu sao cho đúng?

Dâng sao giải hạn đầu năm – hiểu sao cho đúng?

Đua nhau dâng sao giải hạn: Tốn tiền và cuồng tín

Đua nhau dâng sao giải hạn: Tốn tiền và cuồng tín