Xử lý nghiêm các đối tượng 'bảo kê' tại bến xe, chợ đầu mối

Xử lý nghiêm các đối tượng 'bảo kê' tại bến xe, chợ đầu mối

Trung Quốc siết chặt quy định đối với các công ty sản xuất vắcxin

Trung Quốc siết chặt quy định đối với các công ty sản xuất vắcxin

Làm giả bệnh án tâm thần: Bộ Y tế sẽ phối hợp với Bộ Công an để xử lý

Làm giả bệnh án tâm thần: Bộ Y tế sẽ phối hợp với Bộ Công an để xử lý

Chủ tịch Quốc hội nhắc nhở Bộ trưởng Y tế về việc 'chạy bệnh án tâm thần'

Chủ tịch Quốc hội nhắc nhở Bộ trưởng Y tế về việc 'chạy bệnh án tâm thần'

Chủ tịch Quốc hội: Dân bức xúc những người trốn trách nhiệm hình sự bằng bệnh án tâm thần giả

Chủ tịch Quốc hội: Dân bức xúc những người trốn trách nhiệm hình sự bằng bệnh án tâm thần giả

Bộ trưởng Y tế: 'Chạy' bệnh án tâm thần để trốn tội hình sự không dễ!

Bộ trưởng Y tế: 'Chạy' bệnh án tâm thần để trốn tội hình sự không dễ!

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Xử lý nghiêm các đối tượng làm giả bệnh án tâm thần

Chủ tịch Quốc hội: Cần xử lý nghiêm trường hợp án hình sự 'chạy' bệnh án tâm thần

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời về việc làm giả hồ sơ tâm thần

Xét xử phúc thẩm vụ Út 'trọc': Viện Kiểm sát đề nghị xem xét trách nhiệm đối với Cung Đình Minh

Đề nghị làm rõ ai tiếp tay làm giả hồ sơ thương binh

Quy trình xác nhận thương binh rất chặt chẽ nhưng vẫn có đến hàng trăm hồ sơ giả mạo trót lọt?

Cán bộ có thẩm quyền cấu kết 'cò' làm hồ sơ thương binh giả là ai?

Xem xét, đề nghị khai trừ Đảng một trường hợp làm giả hồ sơ

Trấn áp mạnh, không để tội phạm hoạt động lộng hành theo kiểu 'xã hội đen'