Các địa phương quyết liệt vào cuộc thu ngân sách

Các địa phương quyết liệt vào cuộc thu ngân sách

Còn nhớ cuối năm 2020, khi thu ngân sách hết sức căng thẳng bởi kinh tế suy giảm do đại dịch Covid-19,...
Giãn nộp thuế và hơn thế nữa...

Giãn nộp thuế và hơn thế nữa...

Rã băng cho du lịch

Rã băng cho du lịch

Hàng không xin hỗ trợ 27.000 tỷ đồng

Hàng không xin hỗ trợ 27.000 tỷ đồng

Thủ tướng đồng ý gia hạn 115.000 tỷ đồng thuế và tiền thuê đất

Thủ tướng đồng ý gia hạn 115.000 tỷ đồng thuế và tiền thuê đất

Thủ tướng đồng ý xây dựng Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2021

Thủ tướng đồng ý xây dựng Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2021

Cuối tháng 3 sẽ có dự thảo Nghị định gia hạn thuế và tiền thuê đất 2021

Cuối tháng 3 sẽ có dự thảo Nghị định gia hạn thuế và tiền thuê đất 2021

Thủ tướng đồng ý gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Thủ tướng đồng ý gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Thêm nhiều đối tượng được giãn thuế và tiền thuê đất

Thêm nhiều đối tượng được giãn thuế và tiền thuê đất

Nên giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT?

Nên giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT?

Kiên trì các chính sách tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp

Kiên trì các chính sách tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp

Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 115.000 tỷ đồng tiền thuế, thuê đất

Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 115.000 tỷ đồng tiền thuế, thuê đất

Đề xuất tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp

Đề xuất tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp

Tiếp tục đề xuất gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất trong năm 2021

Tiếp tục đề xuất gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất trong năm 2021

Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất

Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất

Đề xuất tiếp tục gia hạn thời gian nộp 115.000 tỷ đồng thuế, tiền thuê đất

Đề xuất tiếp tục gia hạn thời gian nộp 115.000 tỷ đồng thuế, tiền thuê đất

Đề xuất gia hạn nộp thuế cá nhân, VAT, tiền thuê đất...

Đề xuất gia hạn nộp thuế cá nhân, VAT, tiền thuê đất...

Bộ Tài chính đề xuất gia hạn nộp 115.000 tỷ đồng thuế, tiền thuê đất

Bộ Tài chính đề xuất gia hạn nộp 115.000 tỷ đồng thuế, tiền thuê đất

Tạo lực đẩy cho tăng trưởng

Tạo lực đẩy cho tăng trưởng

Tăng hiệu quả quản lý ngân sách để thực hiện 'mục tiêu kép'

Tăng hiệu quả quản lý ngân sách để thực hiện 'mục tiêu kép'

Hoàng Mai - Hà Nội: Tận dụng mọi nguồn lực trở thành điểm sáng của Thủ đô

Hoàng Mai - Hà Nội: Tận dụng mọi nguồn lực trở thành điểm sáng của Thủ đô

Cục Thuế Nghệ An: Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó nuôi dưỡng nguồn thu

Cục Thuế Nghệ An: Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó nuôi dưỡng nguồn thu

Ngành Thuế Nghệ An hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách

Ngành Thuế Nghệ An hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách

Thực hiện thắng lợi các mục tiêu tài chính - ngân sách 5 năm

Thực hiện thắng lợi các mục tiêu tài chính - ngân sách 5 năm

Thủ tướng: Ngành tài chính gỡ ngay phiền hà cho dân, DN

Thủ tướng: Ngành tài chính gỡ ngay phiền hà cho dân, DN

Tài chính phải góp phần khơi dậy và giải phóng nhiều nguồn lực của đất nước

Tài chính phải góp phần khơi dậy và giải phóng nhiều nguồn lực của đất nước

Thủ tướng nói về con số 'vững mạnh của nền tài chính quốc gia'

Thủ tướng nói về con số 'vững mạnh của nền tài chính quốc gia'

Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách

Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách

Thủ tướng dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2021

Thủ tướng dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2021

Thủ tướng: Việt Nam là thiên đường sản xuất mới ở Đông Nam Á

Thủ tướng: Việt Nam là thiên đường sản xuất mới ở Đông Nam Á

Đã chi trên 18.000 tỉ phòng, chống dịch, hỗ trợ dân...

Đã chi trên 18.000 tỉ phòng, chống dịch, hỗ trợ dân...

Thủ tướng: Quản lý tài chính quốc gia tốt là khi tác động tích cực đến sản xuất kinh doanh

Thủ tướng: Quản lý tài chính quốc gia tốt là khi tác động tích cực đến sản xuất kinh doanh

Giảm kinh phí hội nghị, đi công tác, ngân sách tiết kiệm được 49,3 ngàn tỉ đồng

Giảm kinh phí hội nghị, đi công tác, ngân sách tiết kiệm được 49,3 ngàn tỉ đồng

Bộ trưởng Tài chính: Thu ngân sách 2020 đạt 98% dự toán

Bộ trưởng Tài chính: Thu ngân sách 2020 đạt 98% dự toán

Giai đoạn 2016-2020, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 6,9 triệu tỷ đồng

Giai đoạn 2016-2020, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 6,9 triệu tỷ đồng

Đảm bảo cân đối ngân sách, góp phần hoàn thành cao nhất nhiệm vụ tài chính - ngân sách

Đảm bảo cân đối ngân sách, góp phần hoàn thành cao nhất nhiệm vụ tài chính - ngân sách

Bội chi dưới 4% GDP, nợ công trong ngưỡng cho phép

Bội chi dưới 4% GDP, nợ công trong ngưỡng cho phép

Đưa ra khỏi ngành cán bộ thuế tiêu cực

Đưa ra khỏi ngành cán bộ thuế tiêu cực

Năm 2021 phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước từ 3 - 5% so với dự toán

Năm 2021 phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước từ 3 - 5% so với dự toán

Năm 2021 phấn đấu tăng thu tối thiểu 3% so với dự toán

Năm 2021 phấn đấu tăng thu tối thiểu 3% so với dự toán

TP HCM thu ngân sách vượt dự kiến

TP HCM thu ngân sách vượt dự kiến

Thu ngân sách năm 2020 đạt 98% dự toán

Thu ngân sách năm 2020 đạt 98% dự toán

TP HCM giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế

TP HCM giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế

Quyết tâm cùng Chính phủ đạt 'mục tiêu kép'

Quyết tâm cùng Chính phủ đạt 'mục tiêu kép'

Nhiều địa phương phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao năm 2021

Nhiều địa phương phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao năm 2021