Một thẩm phán nhận hối lộ để chạy án ở Bắc Giang

Một thẩm phán nhận hối lộ để chạy án ở Bắc Giang

Bắt giam cựu nữ cán bộ viện kiểm sát lừa đảo bằng sổ đỏ

Bắt giam cựu nữ cán bộ viện kiểm sát lừa đảo bằng sổ đỏ

Thẩm phán bị bắt vì nhận hối lộ luôn 'hoàn thành nhiệm vụ'

Thẩm phán bị bắt vì nhận hối lộ luôn 'hoàn thành nhiệm vụ'

Bắt tạm giam một thẩm phán nhận tiền chạy án

Bắt tạm giam một thẩm phán nhận tiền chạy án

Bắt tạm giam Thẩm phán nhận hối lộ

Bắt tạm giam Thẩm phán nhận hối lộ

Bắt tạm giam thẩm phán ra giá 'chạy án'

Bắt tạm giam thẩm phán ra giá 'chạy án'

Bắt 1 thẩm phán nhận hối lộ để chạy án

Bắt 1 thẩm phán nhận hối lộ để chạy án

Tạm giam thẩm phán nhận hối lộ