Bắc Giang: Ai đang 'nới lỏng' để lò vòng tiếp tục tồn tại?

Bắc Giang: Ai đang 'nới lỏng' để lò vòng tiếp tục tồn tại?

Bắc Giang: Vì đâu Công ty bê tông Đức Quân vẫn lì lợm, kinh doanh trái phép?

Bắc Giang: Vì đâu Công ty bê tông Đức Quân vẫn lì lợm, kinh doanh trái phép?

Bắc Giang: Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý trạm trộn bê tông không phép

Bắc Giang: Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý trạm trộn bê tông không phép

Lục Nam - Bắc Giang: Chủ tịch tỉnh ra ''tối hậu thư'' xử lý vụ trạm bê tông Đức Quân xây trên đất nông nghiệp

Bắc Giang: Chủ tịch huyện Lục Nam chỉ đạo làm rõ việc trạm trộn bê tông Đức Quân xây trên đất nông nghiệp

Bắc Giang: Chủ tịch huyện Lục Nam chỉ đạo làm rõ việc trạm trộn bê tông Đức Quân xây trên đất nông nghiệp

Bắc Giang: Trạm bê tông hoạt động không phép hơn một năm qua

Bắc Giang: Trạm bê tông hoạt động không phép hơn một năm qua

Vụ trạm bê tông không phép ở Bắc Giang: Vượt mặt tỉnh ngang nhiên hoạt động

Vụ trạm bê tông không phép ở Bắc Giang: Vượt mặt tỉnh ngang nhiên hoạt động