Nghệ sĩ Hồng Tơ bị phạt 50 triệu đồng về tội đánh bạc

Nghệ sĩ Hồng Tơ bị phạt 50 triệu đồng về tội đánh bạc

Theo HĐXX, hành vi phạm tội của Hồng Tơ thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, số tiền đánh bạc không lớn, quá...
Vì sao nghệ sĩ hài Hồng Tơ chỉ bị phạt tiền khi phạm tội 'Đánh bạc'?

Vì sao nghệ sĩ hài Hồng Tơ chỉ bị phạt tiền khi phạm tội 'Đánh bạc'?

Nghệ sĩ hài Hồng Tơ bị đề nghị mức phạt 40 triệu vì tội đánh bạc

Nghệ sĩ hài Hồng Tơ bị đề nghị mức phạt 40 triệu vì tội đánh bạc

Vì sao nghệ sĩ Hồng Tơ bị đề nghị xử phạt…20-30 triệu đồng?

Vì sao nghệ sĩ Hồng Tơ bị đề nghị xử phạt…20-30 triệu đồng?

Clip: Trước tòa, nghệ sĩ hài Hồng Tơ nói về những tin nhắn rủ anh em 'gầy sòng'

Clip: Trước tòa, nghệ sĩ hài Hồng Tơ nói về những tin nhắn rủ anh em 'gầy sòng'

Khi nào tiếp tục xét xử nghệ sĩ hài Hồng Tơ?

Khi nào tiếp tục xét xử nghệ sĩ hài Hồng Tơ?

Buồn nỗi nghệ sĩ vương… chiếu bạc

Buồn nỗi nghệ sĩ vương… chiếu bạc

Nghệ sĩ Hồng Tơ hầu tòa vì tội đánh bạc

Nghệ sĩ Hồng Tơ hầu tòa vì tội đánh bạc

Nghệ sĩ Hồng Tơ hầu tòa vì tội đánh bạc

Nghệ sĩ Hồng Tơ hầu tòa vì tội đánh bạc

Chủ tọa phiên tòa đưa ra nhiều chứng cứ buộc tội nghệ sĩ hài Hồng Tơ

Nghệ sĩ Hồng Tơ hầu tòa về tội 'Đánh bạc'

Nghệ sĩ Hồng Tơ hầu tòa về tội 'Đánh bạc'