Hai bố con tranh nhau tội giết bác ruột vì mâu thuẫn đất đai: Khởi tố kẻ gây án

Hai bố con tranh nhau tội giết bác ruột vì mâu thuẫn đất đai: Khởi tố kẻ gây án

Con gây án mạng, bố nhận tội thay

Con gây án mạng, bố nhận tội thay

Khởi tố đối tượng giết chết bác ruột vì đánh nhau với bố

Khởi tố đối tượng giết chết bác ruột vì đánh nhau với bố

Bắc Giang: Con trai gây án mạng, bố đi nhận tội thay

Bắc Giang: Con trai gây án mạng, bố đi nhận tội thay

Bố nhận tội thay con: Sự thật không khó phơi bày

Bố nhận tội thay con: Sự thật không khó phơi bày

Bắc Giang: Con là hung thủ giết người, bố đầu thú nhận tội thay

Bắc Giang: Con là hung thủ giết người, bố đầu thú nhận tội thay

Con trai gây án mạng, bố đến công an nhận tội thay

Con trai gây án mạng, bố đến công an nhận tội thay

Con giết bác ruột, bố tìm cách nhận tội thay

Con giết bác ruột, bố tìm cách nhận tội thay

Điều tra vụ đâm chết bác ruột, bố nhận tội thay con

Điều tra vụ đâm chết bác ruột, bố nhận tội thay con

Bắc Giang: Con trai đâm chết bác ruột, cha đi đầu thú nhận tội thay

Bắc Giang: Con trai đâm chết bác ruột, cha đi đầu thú nhận tội thay

Hai bố con tranh nhau tội giết bác ruột vì mâu thuẫn đất đai

Hai bố con tranh nhau tội giết bác ruột vì mâu thuẫn đất đai

Con đâm chết bác ruột, bố tới công an đầu thú nhận tội

Con đâm chết bác ruột, bố tới công an đầu thú nhận tội

Con đâm chết người, bố đến công an nhận tội thay

Con đâm chết người, bố đến công an nhận tội thay

Bố đẻ và bác ruột cãi nhau, thanh niên 9X cầm hung khí đâm chết bác ruột

Bố đẻ và bác ruột cãi nhau, thanh niên 9X cầm hung khí đâm chết bác ruột

Bắc Giang: Đâm chết bác ruột vì mâu thuẫn đất đai

Bắc Giang: Đâm chết bác ruột vì mâu thuẫn đất đai