Trường THPT Hoàng Long – Hà Nội Tokyo quảng bá mô hình giáo dục tiên tiến

Trường THPT Hoàng Long – Hà Nội Tokyo quảng bá mô hình giáo dục tiên tiến

Chương trình giao lưu và tìm hiểu văn hóa Nhật Bản tại Hà Nội

Chương trình giao lưu và tìm hiểu văn hóa Nhật Bản tại Hà Nội

Bất ngờ Nhật Bản để robot dạy tiếng Anh cho trẻ em trong trường học

Bất ngờ Nhật Bản để robot dạy tiếng Anh cho trẻ em trong trường học

Ra mắt Trung tâm tiếng Anh dành cho trẻ em tại Hà Nội

Ra mắt Trung tâm tiếng Anh dành cho trẻ em tại Hà Nội

Con bất ngờ ghét tiếng Anh, mẹ ép học bằng được

Con bất ngờ ghét tiếng Anh, mẹ ép học bằng được

Sự kiện cuối tuần cho cả gia đình tại Hà Nội (Từ 3/8 đến 5/8)

Sự kiện cuối tuần cho cả gia đình tại Hà Nội (Từ 3/8 đến 5/8)

'Choáng' với phí tuyển sinh đầu vào các trường quốc tế ở Hà Nội

'Choáng' với phí tuyển sinh đầu vào các trường quốc tế ở Hà Nội