Rộn ràng không khí đón Giáng sinh khắp cả nước

Rộn ràng không khí đón Giáng sinh khắp cả nước

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng Giáng sinh tại Thừa Thiên Huế

Đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước

Đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng Giáng sinh tại Thừa Thiên Huế

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng Giáng sinh tại Thừa Thiên Huế

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng Giáng sinh tại Thừa Thiên Huế

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng Noel tại Giáo phận Huế

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng Noel tại Giáo phận Huế

PTT Thường trực Trương Hòa Bình thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Huế

PTT Thường trực Trương Hòa Bình thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Huế

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm Tòa Tổng Giám mục Huế

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm Tòa Tổng Giám mục Huế