Bộ Giáo dục cắt giảm, đơn giản hóa 121 điều kiện kinh doanh

Bộ Giáo dục cắt giảm, đơn giản hóa 121 điều kiện kinh doanh

TPHCM ưu tiên phát triển giáo dục mũi nhọn

TPHCM ưu tiên phát triển giáo dục mũi nhọn

Chuẩn hiệu trưởng phù hợp với thực tiễn, dễ vận dụng và có tính khả thi cao

Chuẩn hiệu trưởng phù hợp với thực tiễn, dễ vận dụng và có tính khả thi cao

Tin tức giáo dục 24h: Giáo sư Hồ Ngọc Đại lên tiếng vụ phạt học trò tát nhau đến sưng má

Tin tức giáo dục 24h: Giáo sư Hồ Ngọc Đại lên tiếng vụ phạt học trò tát nhau đến sưng má

Những điều kiện kinh doanh nào Bộ GD&ĐT cắt giảm?

Những điều kiện kinh doanh nào Bộ GD&ĐT cắt giảm?

Bộ GD&ĐT tạo thế 'độc quyền khép kín' trong in, phát hành SGK

Bộ GD&ĐT tạo thế 'độc quyền khép kín' trong in, phát hành SGK

Xuất bản sách giáo khoa: Bộ GD-ĐT 'bao thầu', tạo độc quyền khép kín

Xuất bản sách giáo khoa: Bộ GD-ĐT 'bao thầu', tạo độc quyền khép kín

Xuất bản, in và phát hành SKG: Bộ Giáo dục 'ôm' hết các khâu liệu có đúng?

Xuất bản, in và phát hành SKG: Bộ Giáo dục 'ôm' hết các khâu liệu có đúng?

Chương trình chưa công bố, Nhà xuất bản Giáo dục đã xong 1 bộ sách giáo khoa?

Chương trình chưa công bố, Nhà xuất bản Giáo dục đã xong 1 bộ sách giáo khoa?

Những điểm đáng chú ý trong báo cáo của Chính phủ về giáo dục

Những điểm đáng chú ý trong báo cáo của Chính phủ về giáo dục

Vị Chánh văn phòng Bộ Giáo dục và gần 500 bức thư gửi vợ

Vị Chánh văn phòng Bộ Giáo dục và gần 500 bức thư gửi vợ

Tiền lãng phí do sử dụng sách giáo khoa đủ xây 20.000 nhà cho người có công

Tiền lãng phí do sử dụng sách giáo khoa đủ xây 20.000 nhà cho người có công

Chương trình giáo dục phổ thông mới: trẻ học kiến thức gắn với thực tiễn

Chương trình giáo dục phổ thông mới: trẻ học kiến thức gắn với thực tiễn

Sử dụng SGK 1 lần lãng phí 1.000 tỷ đồng người dân biết, tại sao nhà quản lý lại không?

Sử dụng SGK 1 lần lãng phí 1.000 tỷ đồng người dân biết, tại sao nhà quản lý lại không?

Tiết kiệm 1.000 tỉ lãng phí in sách đủ xây 20.000 căn nhà chính sách

Tiết kiệm 1.000 tỉ lãng phí in sách đủ xây 20.000 căn nhà chính sách

Đổi mới đánh giá, thi cử: Chưa đáp ứng được vai trò 'đột phá'

Đổi mới đánh giá, thi cử: Chưa đáp ứng được vai trò 'đột phá'

Sẽ có phiên bản điện tử cho sách giáo khoa do Bộ GD&ĐT biên soạn

Sẽ có phiên bản điện tử cho sách giáo khoa do Bộ GD&ĐT biên soạn

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Lãng phí SGK do phụ huynh 'có điều kiện' và giáo viên dạy sai

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Lãng phí SGK do phụ huynh 'có điều kiện' và giáo viên dạy sai

Sách giáo khoa mới sẽ có phiên bản điện tử

Sách giáo khoa mới sẽ có phiên bản điện tử

Sách giáo khoa mới do Bộ GD-ĐT biên soạn sẽ có thêm phiên bản điện tử

Sách giáo khoa mới do Bộ GD-ĐT biên soạn sẽ có thêm phiên bản điện tử

Một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa: Sở sẽ chọn sách của NXB Giáo dục để lấy lòng Bộ?

Một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa: Sở sẽ chọn sách của NXB Giáo dục để lấy lòng Bộ?

Còn nhầm lẫn dã ngoại với học ngoài nhà trường

Còn nhầm lẫn dã ngoại với học ngoài nhà trường

Chương trình phổ thông mới: Giảm môn, giảm giờ học

Chương trình phổ thông mới: Giảm môn, giảm giờ học

Giải trình về sách giáo khoa: Điều Bộ Giáo dục chưa nói

Giải trình về sách giáo khoa: Điều Bộ Giáo dục chưa nói

SGK của Bộ GD&ĐT sẽ có phiên bản điện tử

SGK của Bộ GD&ĐT sẽ có phiên bản điện tử

Công cụ để thực hiện đổi mới GD-ĐT

Công cụ để thực hiện đổi mới GD-ĐT

Bộ GD-ĐT giải trình gì với Quốc hội về sách giáo khoa?

Bộ GD-ĐT giải trình gì với Quốc hội về sách giáo khoa?

Bộ GD-ĐT cam kết bộ sách giáo khoa mới của bộ sẽ cạnh tranh bình đẳng ​

Bộ GD-ĐT cam kết bộ sách giáo khoa mới của bộ sẽ cạnh tranh bình đẳng ​

Đẩy mạnh việc đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục

Đẩy mạnh việc đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục

Sẽ có phiên bản điện tử SGK do Bộ GD&ĐT chủ trì biên soạn

Sẽ có phiên bản điện tử SGK do Bộ GD&ĐT chủ trì biên soạn

Bộ GDĐT chỉ rõ những tồn tại cần chấn chỉnh trong phát hành sách giáo khoa

Bộ GDĐT chỉ rõ những tồn tại cần chấn chỉnh trong phát hành sách giáo khoa

Sách giáo khoa của Bộ GD&ĐT sẽ có phiên bản điện tử

Sách giáo khoa của Bộ GD&ĐT sẽ có phiên bản điện tử

Thực trạng và giải pháp giáo dục kỹ năng sống trong trường học

Thực trạng và giải pháp giáo dục kỹ năng sống trong trường học

VNEN và Sách giáo khoa, trách nhiệm là của ai?

VNEN và Sách giáo khoa, trách nhiệm là của ai?

Các trường THCS, THPT tại TP HCM sẽ tổ chức 'tiết học ngoài nhà trường'

Các trường THCS, THPT tại TP HCM sẽ tổ chức 'tiết học ngoài nhà trường'

SGK của Bộ GD-ĐT sẽ có phiên bản điện tử công khai

SGK của Bộ GD-ĐT sẽ có phiên bản điện tử công khai

Học sinh được phép viết vào sách giáo khoa?

Học sinh được phép viết vào sách giáo khoa?

GS.VS Phạm Minh Hạc: Giáo dục Thủ đô luôn là điểm sáng của cả nước

GS.VS Phạm Minh Hạc: Giáo dục Thủ đô luôn là điểm sáng của cả nước

Dấu ấn từ đổi mới chính sách, cơ chế tài chính trong giáo dục

Dấu ấn từ đổi mới chính sách, cơ chế tài chính trong giáo dục

GS.VS Phạm Minh Hạc: Con em chúng ta đang được hưởng một nền giáo dục tốt đẹp

GS.VS Phạm Minh Hạc: Con em chúng ta đang được hưởng một nền giáo dục tốt đẹp

Xác định mục tiêu, chuẩn đầu ra của từng bậc học, môn học

Xác định mục tiêu, chuẩn đầu ra của từng bậc học, môn học

Đã hoàn thành việc tổ chức thẩm định các chương trình môn học

Đã hoàn thành việc tổ chức thẩm định các chương trình môn học