Học sinh được tự chọn môn học: Giáo viên Lịch sử nghĩ cách thu hút trò

Học sinh được tự chọn môn học: Giáo viên Lịch sử nghĩ cách thu hút trò

Còn hơn một năm nữa, chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 sẽ được áp dụng, cho phép học sinh THPT tự chọn...
Nghệ An: Bàn giải pháp nâng cao chất lượng dạy học lớp 1 CTSGK mới

Nghệ An: Bàn giải pháp nâng cao chất lượng dạy học lớp 1 CTSGK mới

380 giáo viên THCS ở Nghệ An đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

380 giáo viên THCS ở Nghệ An đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

Bắc Giang quyết tâm thực hiện tốt đổi mới CT và SGK giáo dục phổ thông

Bắc Giang quyết tâm thực hiện tốt đổi mới CT và SGK giáo dục phổ thông

Cẩn trọng khi thẩm định sách giáo khoa

Cẩn trọng khi thẩm định sách giáo khoa

Nghệ An sẵn sàng triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

Bảo đảm chất lượng dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới

Bảo đảm chất lượng dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới

Hà Nội tạo mọi điều kiện để giáo viên được tiếp cận SGK mới

Hà Nội tạo mọi điều kiện để giáo viên được tiếp cận SGK mới

Sách giáo khoa cánh diều: Mang cuộc sống vào bài học - Đưa bài học vào cuộc sống

Sách giáo khoa cánh diều: Mang cuộc sống vào bài học - Đưa bài học vào cuộc sống

Sách giáo khoa cánh diều: Mang cuộc sống vào bài học - Đưa bài học vào cuộc sống

Sách giáo khoa cánh diều: Mang cuộc sống vào bài học - Đưa bài học vào cuộc sống