ENZ trao học bổng Chính phủ bậc trung học đầu tiên cho học sinh Việt Nam

ENZ trao học bổng Chính phủ bậc trung học đầu tiên cho học sinh Việt Nam

Nhiều cơ hội học tập tại New Zealand dành cho du học sinh Việt Nam

Nhiều cơ hội học tập tại New Zealand dành cho du học sinh Việt Nam

New Zealand kết nối, hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực

New Zealand kết nối, hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực

Trải nghiệm văn hóa , giáo dục New Zealand tại trường Nguyễn Siêu

Trải nghiệm văn hóa , giáo dục New Zealand tại trường Nguyễn Siêu

Tuần Văn hóa New Zealand 2018 tại Trường Nguyễn Siêu

Tuần Văn hóa New Zealand 2018 tại Trường Nguyễn Siêu

Chia sẻ mô hình giáo dục tư duy mở của New Zealand

Chia sẻ mô hình giáo dục tư duy mở của New Zealand

'Quốc gia của những bộ óc tò mò' chia sẻ mô hình giáo dục tư duy mở

'Quốc gia của những bộ óc tò mò' chia sẻ mô hình giáo dục tư duy mở

Thêm cơ hội tìm kiếm việc làm cho sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp ở New Zealand

Thêm cơ hội tìm kiếm việc làm cho sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp ở New Zealand

Những ưu điểm của du học hướng nghiệp tại New Zealand

Những ưu điểm của du học hướng nghiệp tại New Zealand

Chàng trai Việt giành giải thưởng sáng tạo cấp quốc gia New Zealand

Chàng trai Việt giành giải thưởng sáng tạo cấp quốc gia New Zealand

Sinh viên quốc tế sẽ được cấp thị thực làm việc ở New Zealand 3 năm

Sinh viên quốc tế sẽ được cấp thị thực làm việc ở New Zealand 3 năm

Nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên học tập tại New Zealand

Nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên học tập tại New Zealand

Chính phủ New Zealand mở rộng cơ hội nghề nghiệp dành cho sinh viên quốc tế

Chính phủ New Zealand mở rộng cơ hội nghề nghiệp dành cho sinh viên quốc tế

Ngày càng nhiều học sinh Việt Nam học tập tại New Zealand

Ngày càng nhiều học sinh Việt Nam học tập tại New Zealand

Ngôi trường ngốn kinh phí hơn 8 tỉ đồng nhưng chỉ có một học sinh

Ngôi trường ngốn kinh phí hơn 8 tỉ đồng nhưng chỉ có một học sinh

Nâng tầm quan hệ Việt Nam - New Zealand

Nâng tầm quan hệ Việt Nam - New Zealand

Việt Nam - New Zealand hướng tới Đối tác chiến lược

Việt Nam - New Zealand hướng tới Đối tác chiến lược