Trận đánh kinh điển: Lâm Xung tay đeo gông hạ Hồng giáo đầu bằng một gậy

Trong Thủy hử, Lâm Xung là một trong 36 Thiên Cương Tinh của Lương Sơn Bạc, ông ngồi ghế thứ 6 trong hàng...
Tăng cường giáo dục di sản trong trường học

Tăng cường giáo dục di sản trong trường học

Dũng tướng Thủy Hử: Quan Thắng hậu duệ Quan Vũ trên tài Lâm Xung

Dũng tướng Thủy Hử: Quan Thắng hậu duệ Quan Vũ trên tài Lâm Xung

Quan Thắng: Hậu duệ của Quan Vũ, trên tài cả Lâm Xung

Quan Thắng: Hậu duệ của Quan Vũ, trên tài cả Lâm Xung

Dũng tướng Thủy Hử: Lâm Xung - Kẻ múa giáo vô địch thiên hạ

Dũng tướng Thủy Hử: Lâm Xung - Kẻ múa giáo vô địch thiên hạ

Giải mật Thủy Hử: Ai phóng độc tiễn hại trại chủ Lương Sơn Tiều Cái?

Giải mật Thủy Hử: Ai phóng độc tiễn hại trại chủ Lương Sơn Tiều Cái?

Giải mật Thủy Hử: Ai phóng độc tiễn hại trại chủ Lương Sơn Tiều Cái?

Giải mật Thủy Hử: Ai phóng độc tiễn hại trại chủ Lương Sơn Tiều Cái?

Hải Dương: Phát huy giá trị di sản văn hóa múa rối nước, đua thuyền chải

Hải Dương: Phát huy giá trị di sản văn hóa múa rối nước, đua thuyền chải

Vì sao cao thủ Thái cực quyền Điền Dã bị cảnh sát bắt?

Vì sao cao thủ Thái cực quyền Điền Dã bị cảnh sát bắt?

Võ sư Thiếu Lâm bị bắt vì cầm đầu nhóm cướp giật, tống tiền

Võ sư Thiếu Lâm bị bắt vì cầm đầu nhóm cướp giật, tống tiền

Rúng động vụ bắt băng cướp do 'võ tăng Thiếu Lâm Tự' cầm đầu

Rúng động vụ bắt băng cướp do 'võ tăng Thiếu Lâm Tự' cầm đầu

Nỗi niềm rối nước Thành Nam

Nỗi niềm rối nước Thành Nam