9 tháng, TP Hà Nội đã tinh giản 136 công chức, viên chức và người lao động

9 tháng, TP Hà Nội đã tinh giản 136 công chức, viên chức và người lao động

Hà Nội: Giảm 11.221 biên chế không hưởng lương từ ngân sách trong giai đoạn 2018-2020

Hà Nội: Giảm 11.221 biên chế không hưởng lương từ ngân sách trong giai đoạn 2018-2020

Mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt người dân

Mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt người dân

Kiến nghị tăng thu nhập đối với cán bộ, công chức Hà Nội lên 1,8 lần

Kiến nghị tăng thu nhập đối với cán bộ, công chức Hà Nội lên 1,8 lần

Hà Nội: Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính

Hà Nội: Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính

TPHCM bàn biện pháp thu hút, đãi ngộ người tài

TPHCM bàn biện pháp thu hút, đãi ngộ người tài

Gỡ bất cập biên chế hành chính cho TPHCM

Gỡ bất cập biên chế hành chính cho TPHCM

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 tỉnh thành

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 tỉnh thành

'Thước đo' toàn diện và thực chất hơn

'Thước đo' toàn diện và thực chất hơn

Bài 1: Chuyển biến rõ nét trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Bài 1: Chuyển biến rõ nét trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đắk Lắk đốc thúc chấm dứt hợp đồng với hàng trăm giáo viên

Đắk Lắk đốc thúc chấm dứt hợp đồng với hàng trăm giáo viên

Xây dựng chính quyền đô thị Hà Nội đồng bộ, hiệu quả

Xây dựng chính quyền đô thị Hà Nội đồng bộ, hiệu quả

Nghiên cứu phương án triển khai mô hình chính quyền đô thị không có HĐND cấp phường, xã tại Hà Nội

Nghiên cứu phương án triển khai mô hình chính quyền đô thị không có HĐND cấp phường, xã tại Hà Nội

Hà Nội: Đào tạo nâng cao năng lực cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch cấp xã

Hà Nội: Đào tạo nâng cao năng lực cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch cấp xã

Bảo đảm chất lượng, tiến độ

Bảo đảm chất lượng, tiến độ

Bí thư TPHCM kêu gọi 'hiến kế' giảm ...họp

Bí thư TPHCM kêu gọi 'hiến kế' giảm ...họp

Hà Nội phát hiện hơn 600 công trình vi phạm trật tự xây dựng

Hà Nội phát hiện hơn 600 công trình vi phạm trật tự xây dựng

Phó Giám đốc sở đánh nhau bị giáng chức lại làm… Phó Giám đốc

Phó Giám đốc sở đánh nhau bị giáng chức lại làm… Phó Giám đốc

Dọa kỷ luật vì dám... kiện cấp trên