BIDV bổ nhiệm nhân sự mới sau việc ông Kiều Đình Hòa bị bắt

BIDV bổ nhiệm nhân sự mới sau việc ông Kiều Đình Hòa bị bắt

Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh được bổ sung nhân sự mới

Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh được bổ sung nhân sự mới

Khám xét nhà ông Kiều Đình Hòa – Cựu Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh

Khám xét nhà ông Kiều Đình Hòa – Cựu Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh

Khám nhà nguyên lãnh đạo BIDV chi nhánh Hà Tĩnh

Khám nhà nguyên lãnh đạo BIDV chi nhánh Hà Tĩnh

Khám nhà nguyên Giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Tĩnh

Khám nhà nguyên Giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Tĩnh

Khám xét nhà ở hai 'trợ thủ' của ông Trần Bắc Hà ở Hà Tĩnh

Khám xét nhà ở hai 'trợ thủ' của ông Trần Bắc Hà ở Hà Tĩnh

Video khám xét nhà ông Kiều Đình Hòa, nguyên Giám đốc BIDV Hà Tĩnh

Video khám xét nhà ông Kiều Đình Hòa, nguyên Giám đốc BIDV Hà Tĩnh

Khám xét nhà cựu Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh

Khám xét nhà cựu Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh

Khám xét nhà ông Kiều Đình Hòa ở Hà Tĩnh

Khám xét nhà ông Kiều Đình Hòa ở Hà Tĩnh

Khám xét nhà nguyên Giám đốc BIDV Hà Tĩnh Kiều Đình Hòa

Khám xét nhà nguyên Giám đốc BIDV Hà Tĩnh Kiều Đình Hòa

Khám xét nhà cựu giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh

Khám xét nhà cựu giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh

Khám xét nhà nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh Kiều Đình Hòa

Khám xét nhà nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh Kiều Đình Hòa

Khám nhà nguyên lãnh đạo BIDV chi nhánh Hà Tĩnh

Khám nhà nguyên lãnh đạo BIDV chi nhánh Hà Tĩnh