Sơn La: 4 người trong gia đình bị đất đá vùi lấp khi đi làm nương

Sơn La: 4 người trong gia đình bị đất đá vùi lấp khi đi làm nương

Sơn La: Sạt lở đá khiến 4 người thương vong

Sơn La: Sạt lở đá khiến 4 người thương vong

Sét đánh làm 5 người chết, 4 người bị thương

Sét đánh làm 5 người chết, 4 người bị thương

Sơn La: 4 người bị vùi lấp trong đất đá khi đang làm nương

Sơn La: 4 người bị vùi lấp trong đất đá khi đang làm nương

Sơn La: Sạt lở đất đá, 4 người bị vùi lấp

Sơn La: Sạt lở đất đá, 4 người bị vùi lấp

Sơn La: 4 người bị đất đá vùi lấp khi đang làm nương

Sơn La: 4 người bị đất đá vùi lấp khi đang làm nương

Sạt lở đất đá, vùi lấp 4 người ở Sơn La

Sạt lở đất đá, vùi lấp 4 người ở Sơn La

Sơn La: Sạt lở đá làm 2 người chết và 2 người bị thương

Đang làm nương, bốn người bị đất đá vùi lấp

Đang làm nương, bốn người bị đất đá vùi lấp

Cảnh báo lở đất do trời tiếp tục mưa, đã có 4 người thương vong do đá lăn

Cảnh báo lở đất do trời tiếp tục mưa, đã có 4 người thương vong do đá lăn

Sạt lở đất bất ngờ khiến 2 người thiệt mạng

Sạt lở đất bất ngờ khiến 2 người thiệt mạng