Đánh sập đường dây ma túy vùng biên

Đánh sập đường dây ma túy vùng biên

2 đối tượng dùng xe máy vận chuyển 10 bánh heroin đi tiêu thụ

2 đối tượng dùng xe máy vận chuyển 10 bánh heroin đi tiêu thụ

Giấu 10 bánh ma túy trong bao tải quần áo chở đi tiêu thụ

Giấu 10 bánh ma túy trong bao tải quần áo chở đi tiêu thụ

10 bánh heroin giấu trong bao tải quần áo cũ

10 bánh heroin giấu trong bao tải quần áo cũ

Lào Cai: Liều lĩnh cho 10 bánh heroin vào bao tải chở trên xe máy đi tiêu thụ

Lào Cai: Liều lĩnh cho 10 bánh heroin vào bao tải chở trên xe máy đi tiêu thụ

Chưa kịp lấy tiền công vận chuyển ma túy, hai đối tượng đã bị tóm

Chưa kịp lấy tiền công vận chuyển ma túy, hai đối tượng đã bị tóm

Cho 10 bánh heroin vào bao tải rồi chở đi tiêu thụ

Cho 10 bánh heroin vào bao tải rồi chở đi tiêu thụ