9 bị cáo lãnh án tử trong đường dây ma túy 'khủng' từ Sơn La về Hà Nam tiêu thụ

9 bị cáo lãnh án tử trong đường dây ma túy 'khủng' từ Sơn La về Hà Nam tiêu thụ

Tuyên 9 án tử hình trong đường dây mua, bán trái phép ma túy

Tuyên 9 án tử hình trong đường dây mua, bán trái phép ma túy

Tuyên 9 án tử hình trong đường dây mua, bán trái phép ma túy từ Sơn La về Hà Nam

Tuyên 9 án tử hình trong đường dây mua, bán trái phép ma túy từ Sơn La về Hà Nam

Tuyên 9 án tử hình trong đường dây mua, bán trái phép ma túy từ Sơn La về Hà Nam

Tuyên 9 án tử hình trong đường dây mua, bán trái phép ma túy từ Sơn La về Hà Nam

Xét xử đường dây mua bán ma túy từ Sơn La về Hà Nam: Tuyên 9 án tử

Xét xử đường dây mua bán ma túy từ Sơn La về Hà Nam: Tuyên 9 án tử

Tuyên chín án tử hình đường dây ma túy từ Sơn La về Hà Nam

Tuyên chín án tử hình đường dây ma túy từ Sơn La về Hà Nam

9 án tử hình, 3 chung thân trong đường dây mua bán ma túy từ Sơn La - Hòa Bình - Hà Nam

9 án tử hình, 3 chung thân trong đường dây mua bán ma túy từ Sơn La - Hòa Bình - Hà Nam

Tuyên 9 án tử hình trong đường dây mua, bán ma túy từ Sơn La về Hà Nam

Tuyên 9 án tử hình trong đường dây mua, bán ma túy từ Sơn La về Hà Nam

Tuyên 9 án tử hình trong đường dây mua, bán trái phép ma túy từ Sơn La về Hà Nam

Tuyên 9 án tử hình trong đường dây mua, bán trái phép ma túy từ Sơn La về Hà Nam

Phân nửa trong số 22 đối tượng bị truy tố trong đường dây ma túy khủng là nữ giới

Phân nửa trong số 22 đối tượng bị truy tố trong đường dây ma túy khủng là nữ giới

Truy tố 22 bị can trong đường dây ma túy xuyên Việt

Truy tố 22 bị can trong đường dây ma túy xuyên Việt

Truy tố 22 bị can trong đường dây ma túy từ Sơn La – Hòa Bình – Hà Nam

Truy tố 22 bị can trong đường dây ma túy từ Sơn La – Hòa Bình – Hà Nam

Đường dây mua bán ma túy núp bóng doanh nghiệp bị triệt phá như thế nào?

Đường dây mua bán ma túy núp bóng doanh nghiệp bị triệt phá như thế nào?