Sơn La: Mưa lớn làm sạt lở đất, 4 người thương vong

Sơn La: Mưa lớn làm sạt lở đất, 4 người thương vong

Sơn La: Sạt lở đất đá, 4 người đi làm nương thương vong

Sơn La: Sạt lở đất đá, 4 người đi làm nương thương vong

Sơn La: 4 người trong gia đình bị đất đá vùi lấp khi đi làm nương

Sơn La: 4 người trong gia đình bị đất đá vùi lấp khi đi làm nương

Sơn La: Sạt lở đất đá khiến 2 người thiệt mạng

Sơn La: Sạt lở đất đá khiến 2 người thiệt mạng

Sơn La: Sạt lở đá khiến 4 người thương vong

Sơn La: Sạt lở đá khiến 4 người thương vong

Sơn La: 4 người bị vùi lấp trong đất đá khi đang làm nương

Sơn La: 4 người bị vùi lấp trong đất đá khi đang làm nương

Sơn La: Sạt lở đất đá, 4 người bị vùi lấp

Sơn La: Sạt lở đất đá, 4 người bị vùi lấp

Sạt lở đất đá, vùi lấp 4 người ở Sơn La

Sạt lở đất đá, vùi lấp 4 người ở Sơn La

Sơn La: Sạt lở đá làm 2 người chết và 2 người bị thương

Đang làm nương, bốn người bị đất đá vùi lấp

Đang làm nương, bốn người bị đất đá vùi lấp