Chặt đứt đường dây ma túy lớn Tráng A Tàng (phần 1)

Chặt đứt đường dây ma túy lớn Tráng A Tàng (phần 1)

Rơi vào tầm ngắm của của lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma...