Rolls-Royce Ghost 2011 - 11 tỷ liệu có xứng đáng?

Rolls-Royce Ghost 2011 - 11 tỷ liệu có xứng đáng?

Đại gia Huế chơi trội, tậu Rolls-Royce Ghost biển ngũ quý 1 hơn 11 tỷ đồng

Đại gia Huế chơi trội, tậu Rolls-Royce Ghost biển ngũ quý 1 hơn 11 tỷ đồng

Rolls-Royce Ghost 'ngũ quý 1' bất ngờ về tay đại gia Huế

Rolls-Royce Ghost 'ngũ quý 1' bất ngờ về tay đại gia Huế

Đại gia Huế chơi Rolls-Royce Ghost biển ngũ quý 1 hơn 11 tỷ đồng

Đại gia Huế chơi Rolls-Royce Ghost biển ngũ quý 1 hơn 11 tỷ đồng

Cận cảnh Rolls-Royce Ghost được chủ nhân độ mâm Vossen độc đáo

Cận cảnh Rolls-Royce Ghost được chủ nhân độ mâm Vossen độc đáo

Mẫu Roll-Royce Ghost biển ngũ quý 1, giá 11,5 tỷ đồng của đại gia Hải Phòng có gì đặc biệt?

Mẫu Roll-Royce Ghost biển ngũ quý 1, giá 11,5 tỷ đồng của đại gia Hải Phòng có gì đặc biệt?

Rao bán Roll-Royce Ghost biển ngũ quý 1 giá hơn 11 tỷ

Rao bán Roll-Royce Ghost biển ngũ quý 1 giá hơn 11 tỷ

Cơ hội sỡ hữu Roll-Royce Ghost biển ngũ quý giá hơn 11 tỷ đồng

Cơ hội sỡ hữu Roll-Royce Ghost biển ngũ quý giá hơn 11 tỷ đồng