Brazil: Cuộc bầu cử khôi phục lòng tin

Brazil: Cuộc bầu cử khôi phục lòng tin

Cuộc bầu cử quyết định tương lai Brazil

Cuộc bầu cử quyết định tương lai Brazil

Bầu cử Brazil: Ứng cử viên cánh hữu đang chiếm lợi thế

Bầu cử Brazil: Ứng cử viên cánh hữu đang chiếm lợi thế

Số phận khác biệt của các ứng cử viên Tổng thống Brazil

Số phận khác biệt của các ứng cử viên Tổng thống Brazil

Brazil: Ông Haddad vượt lên dẫn đầu cuộc bầu cử

Brazil: Ông Haddad vượt lên dẫn đầu cuộc bầu cử

Ứng viên thay thế cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva bắt đầu tăng tốc

Ứng viên thay thế cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva bắt đầu tăng tốc

Brazil: Ứng viên phe cực hữu Bolsonaro đang dẫn đầu các cuộc thăm dò

Brazil: Ứng viên phe cực hữu Bolsonaro đang dẫn đầu các cuộc thăm dò

Bầu cử Tổng thống Brazil: Các ứng cử viên tranh luận trực tiếp

Bầu cử Tổng thống Brazil: Các ứng cử viên tranh luận trực tiếp