Chiến dịch Bão táp Sa mạc, dấu ấn lớn trong sự nghiệp của Bush 'cha'

Chiến dịch Bão táp Sa mạc, dấu ấn lớn trong sự nghiệp của Bush 'cha'

Chiến dịch Bão táp Sa mạc mở ra kỷ nguyên mới không chỉ với quân đội Mỹ mà còn cho cả thế giới: đó là kỷ...