GEX dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 10% mệnh giá

GEX dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 10% mệnh giá

Gelex giới thiệu nhiều sản phẩm thiết bị điện

Gelex giới thiệu nhiều sản phẩm thiết bị điện

MB Capital nâng tỷ lệ sở hữu lên 8,31%, trở thành cổ đông lớn của Gelex

MB Capital nâng tỷ lệ sở hữu lên 8,31%, trở thành cổ đông lớn của Gelex

Hai thành viên của Dragon Capital tiếp tục gom thêm cổ phiếu của Gelex

Hai thành viên của Dragon Capital tiếp tục gom thêm cổ phiếu của Gelex

Nhóm Dragon Capital trở thành cổ đông lớn, nắm giữ 5,05% vốn Gelex

Nhóm Dragon Capital trở thành cổ đông lớn, nắm giữ 5,05% vốn Gelex

Nhóm Dragon trở thành cổ đông lớn của Gelex

Nhóm Dragon trở thành cổ đông lớn của Gelex

GEX tăng vốn điều lệ công ty con lĩnh vực năng lượng

GEX tăng vốn điều lệ công ty con lĩnh vực năng lượng

Chứng khoán 24h: Bán tháo do áp lực giải chấp

Chứng khoán 24h: Bán tháo do áp lực giải chấp

GEX chuyển hết sở hữu tại Cadivi, Thibidi và HEM cho Gelex Electric

GEX chuyển hết sở hữu tại Cadivi, Thibidi và HEM cho Gelex Electric