Độc đáo ý tưởng xe coupe có khoang dành cho… chó

Độc đáo ý tưởng xe coupe có khoang dành cho… chó

Trong vài năm qua, Geely Lynk & Co đã tự tạo nên một loạt các thiết kế xe độc đáo, bao gồm SUV, Crossover,...