10 cuốn sách tôn vinh khát vọng sống thật của cộng đồng LGBT

10 cuốn sách tôn vinh khát vọng sống thật của cộng đồng LGBT

Để kỷ niệm Tháng Tự Hào (Pride Month), dưới đây là những cuốn sách ấn tượng, tôn vinh sự đa dạng và tự hào...