Tiết lộ gây 'sốc': Trung Quốc chuyên 'thổi phồng' số liệu tăng trưởng kinh tế

Tiết lộ gây 'sốc': Trung Quốc chuyên 'thổi phồng' số liệu tăng trưởng kinh tế

Tỉ lệ tăng trưởng của Trung Quốc có thể thấp hơn nhiều so với con số được công bố chính thức, và nền kinh...