Phạt 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 9 tháng TMV Gang Nam Spa

Phạt 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 9 tháng TMV Gang Nam Spa

Đà Nẵng phạt chủ cơ sở Gang Nam Spa 90 triệu

Đà Nẵng phạt chủ cơ sở Gang Nam Spa 90 triệu

Đà Nẵng đình chỉ 9 tháng hoạt động đối với thẩm mỹ viện Gang Nam Spa

Đà Nẵng đình chỉ 9 tháng hoạt động đối với thẩm mỹ viện Gang Nam Spa

Đà Nẵng: Đóng cửa 9 tháng, phạt 90 triệu thẩm mỹ viện quốc tế Gang Nam

Đà Nẵng: Đóng cửa 9 tháng, phạt 90 triệu thẩm mỹ viện quốc tế Gang Nam

Đà Nẵng đóng cửa 9 tháng thẩm mỹ viện Gang Nam

Đà Nẵng đóng cửa 9 tháng thẩm mỹ viện Gang Nam

Phạt 90 triệu đồng, đóng cửa 9 tháng đối với cơ sở làm đẹp Gang Nam Spa

Phạt 90 triệu đồng, đóng cửa 9 tháng đối với cơ sở làm đẹp Gang Nam Spa

Xử phạt một cơ sở spa 90 triệu đồng, đóng cửa 9 tháng

Xử phạt một cơ sở spa 90 triệu đồng, đóng cửa 9 tháng

Đình chỉ hoạt động đối với thẩm mỹ viện quốc tế sai phạm

Đình chỉ hoạt động đối với thẩm mỹ viện quốc tế sai phạm

Đình chỉ, phạt 90 triệu đồng thẩm mỹ viện bị 7 phụ nữ kéo đến đòi lại tiền vì... làm hoài mà không thấy đẹp

Đình chỉ, phạt 90 triệu đồng thẩm mỹ viện bị 7 phụ nữ kéo đến đòi lại tiền vì... làm hoài mà không thấy đẹp