Bất động sản Trung Quốc giảm giá sốc chưa từng thấy để sinh tồn trong Covid-19

Bất động sản Trung Quốc giảm giá sốc chưa từng thấy để sinh tồn trong Covid-19

Một trong số các nhà phát triển địa ốc lớn nhất của Trung Quốc đã phải giảm giá sốc tất cả các căn hộ mới...