Trung Quốc kết thúc chu kỳ tăng trưởng?-Kỳ 2:Dấu hiệu ngày càng rõ

Trung Quốc kết thúc chu kỳ tăng trưởng?-Kỳ 2:Dấu hiệu ngày càng rõ

Thị trường bất động sản Trung Quốc ngày một khó khăn

Thị trường bất động sản Trung Quốc ngày một khó khăn

Cảnh báo nhà đất tại Trung Quốc

Cảnh báo nhà đất tại Trung Quốc

'Báo động' thị trường bất động sản Trung Quốc, hơn 500 triệu căn hộ bị bỏ hoang

'Báo động' thị trường bất động sản Trung Quốc, hơn 500 triệu căn hộ bị bỏ hoang

Trung Quốc có hơn 50 triệu căn nhà bỏ trống

Trung Quốc có hơn 50 triệu căn nhà bỏ trống

Tại sao Trung Quốc có đến 50 triệu căn nhà không có người ở?

Tại sao Trung Quốc có đến 50 triệu căn nhà không có người ở?

50 triệu bất động sản bị bỏ trống: Thị trường nhà đất Trung Quốc sắp bước vào thời kỳ suy thoái?

50 triệu bất động sản bị bỏ trống: Thị trường nhà đất Trung Quốc sắp bước vào thời kỳ suy thoái?

Trung Quốc đang có 50 triệu căn nhà không người ở

Trung Quốc đang có 50 triệu căn nhà không người ở

Trung Quốc hoang mang khi dân số già hóa nhanh, giới trẻ lười sinh con

Trung Quốc hoang mang khi dân số già hóa nhanh, giới trẻ lười sinh con