Hội An phản đối, tỉnh Quảng Nam vẫn cấp phép cho Gami?!

Hội An phản đối, tỉnh Quảng Nam vẫn cấp phép cho Gami?!

Đã thống nhất được phương án chỉnh sửa một số hạng mục Công viên văn hóa Hội An

Đã thống nhất được phương án chỉnh sửa một số hạng mục Công viên văn hóa Hội An

Gami Hội An sẽ chỉnh sửa một số hạng mục Công viên văn hóa Hội An

Gami Hội An sẽ chỉnh sửa một số hạng mục Công viên văn hóa Hội An

Dự án Công viên văn hóa 'Ấn tượng Hội An' - Vừa làm vừa ... chạy hồ sơ

Dự án Công viên văn hóa 'Ấn tượng Hội An' - Vừa làm vừa ... chạy hồ sơ

Có thể 'cứu vớt' Cồn bắp Hội An?

Lùm xùm 'Ký ức Hội An': Đơn vị cấp phép tổng rà soát lại kịch bản

Lùm xùm 'Ký ức Hội An': Đơn vị cấp phép tổng rà soát lại kịch bản

Lùm xùm 'Ấn tượng Hội An': Ông Nguyễn Sự phản ứng gay gắt dự án Gami

Lùm xùm 'Ấn tượng Hội An': Ông Nguyễn Sự phản ứng gay gắt dự án Gami

Lùm xùm 'Ký ức Hội An': Dự án Công viên văn hóa bị đề xuất phá bớt công trình

Lùm xùm 'Ký ức Hội An': Dự án Công viên văn hóa bị đề xuất phá bớt công trình

Gami Hội An tiếp thu phản ánh của báo chí

Gami Hội An tiếp thu phản ánh của báo chí

Công viên văn hóa Ấn tượng Hội An: Dự án thương mại 'khoác áo' văn hóa?

Công viên văn hóa Ấn tượng Hội An: Dự án thương mại 'khoác áo' văn hóa?

Ký ức Hội An- Chỉnh sửa phù hợp với văn hóa và cảnh quan chung là một trong những tiêu chí phát triển bền vững

Ký ức Hội An- Chỉnh sửa phù hợp với văn hóa và cảnh quan chung là một trong những tiêu chí phát triển bền vững

Về đâu ký ức Hội An?

Về đâu ký ức Hội An?