Cô gái Nga chết do bị truyền nhầm dung dịch ướp xác thay vì nước muối

Cô gái Nga chết do bị truyền nhầm dung dịch ướp xác thay vì nước muối

Thiệt mạng vì bị truyền nhầm dung dịch ướp xác

Thiệt mạng vì bị truyền nhầm dung dịch ướp xác

Nga: Cô gái tử vong vì bị truyền nhầm dung dịch ướp xác

Nga: Cô gái tử vong vì bị truyền nhầm dung dịch ướp xác

Chết thảm vì bị bác sĩ nhỏ nhầm dung dịch ướp xác

Chết thảm vì bị bác sĩ nhỏ nhầm dung dịch ướp xác

Suýt bị ướp xác sống trước khi qua đời vì tiêm nhầm thuốc

Suýt bị ướp xác sống trước khi qua đời vì tiêm nhầm thuốc

Bệnh viện sai lầm, cô gái trẻ bị... ướp sống

Bệnh viện sai lầm, cô gái trẻ bị... ướp sống

Cô gái Nga tử vong vì bị truyền nhầm dung dịch ướp xác

Cô gái Nga tử vong vì bị truyền nhầm dung dịch ướp xác

Vì 1 sai lầm chết người, cô gái trẻ bị 'ướp xác' ngay khi còn sống

Vì 1 sai lầm chết người, cô gái trẻ bị 'ướp xác' ngay khi còn sống

Cô gái Nga tử vong vì bị truyền nhầm dung dịch ướp xác

Cô gái Nga tử vong vì bị truyền nhầm dung dịch ướp xác