Tương lai thanh toán di động 'không tiền mặt' không còn xa với Samsung Pay

Tương lai thanh toán di động 'không tiền mặt' không còn xa với Samsung Pay

Samsung Pay có cập nhật mới: Samsung Rewards và Loyalty Card

Samsung Pay có cập nhật mới: Samsung Rewards và Loyalty Card

Nhân rộng thanh toán trên di động

Nhân rộng thanh toán trên di động

5 bước đơn giản cài đặt và sử dụng Samsung Pay

5 bước đơn giản cài đặt và sử dụng Samsung Pay

'Thanh toán bằng smartphone' tại Việt Nam? Dễ gì!

'Thanh toán bằng smartphone' tại Việt Nam? Dễ gì!

Kinh tế không tiền mặt: Cú hích thanh toán di động

Kinh tế không tiền mặt: Cú hích thanh toán di động

Có thêm dịch vụ thanh toán di động bằng Samsung Pay

Samsung Pay: giải pháp thanh toán di động cho hệ sinh thái Galaxy

Samsung Pay: giải pháp thanh toán di động cho hệ sinh thái Galaxy

Samsung Vina và NAPAS giới thiệu giải pháp thanh toán di động đột phá Samsung Pay

Samsung Vina và NAPAS giới thiệu giải pháp thanh toán di động đột phá Samsung Pay