Một số mẫu Galaxy S10 không kịp trình làng trong nửa đầu tháng 3

Một số mẫu Galaxy S10 không kịp trình làng trong nửa đầu tháng 3

Một số mẫu Galaxy S10 sẽ 'lỡ hẹn' với các cửa hàng trong nửa đầu tháng 3 do Samsung vẫn chưa thể sản xuất.