Smartphone Samsung pin 6.000mAh đang được phát triển

Smartphone Samsung pin 6.000mAh đang được phát triển

Hình ảnh về một viên pin 6.000mAh của Samsung đã bị rò rỉ, rất có thể nó sẽ được trang bị trên Galaxy M20s