Cận cảnh khu đô thị tên gọi hoa mỹ, quảng cáo sai lệch

Cận cảnh khu đô thị tên gọi hoa mỹ, quảng cáo sai lệch

Khu đô thị mới An Cựu được các công ty môi giới bất động sản đặt với tên rất hoa mỹ, không có trong hồ sơ...