Bảng giá điện thoại Samsung tháng 1/2019: Hàng loạt sản phẩm giảm giá sốc

Bảng giá điện thoại Samsung tháng 1/2019: Hàng loạt sản phẩm giảm giá sốc

Bảng giá điện thoại Samsung tháng 12/2018: Giảm giá 'cực khủng'

Bảng giá điện thoại Samsung tháng 12/2018: Giảm giá 'cực khủng'

Bảng giá điện thoại Samsung tháng 11/2018: Giảm giá mạnh, thêm model mới

Bảng giá điện thoại Samsung tháng 11/2018: Giảm giá mạnh, thêm model mới

Bảng giá điện thoại Samsung tháng 9/2018: Giảm giá hàng loạt, thêm model mới

Bảng giá điện thoại Samsung tháng 9/2018: Giảm giá hàng loạt, thêm model mới

Bảng giá điện thoại Samsung tháng 7/2018: Xuất hiện 2 cái tên mới

Bảng giá điện thoại Samsung tháng 7/2018: Xuất hiện 2 cái tên mới

Bảng giá điện thoại Samsung tháng 6/2018: Galaxy C9 Pro giảm 1 triệu đồng

Bảng giá điện thoại Samsung tháng 6/2018: Galaxy C9 Pro giảm 1 triệu đồng

Samsung Galaxy A6+ lộ dáng: màn hình viền mỏng, camera kép

Samsung Galaxy A6+ lộ dáng: màn hình viền mỏng, camera kép

Bảng giá điện thoại Samsung tháng 4/2018: Galaxy J7 Plus giảm giá mạnh

Bảng giá điện thoại Samsung tháng 4/2018: Galaxy J7 Plus giảm giá mạnh

Bảng giá điện thoại Samsung tháng 3/2018: Loạt sản phẩm giảm giá sốc

Bảng giá điện thoại Samsung tháng 3/2018: Loạt sản phẩm giảm giá sốc

Samsung có A8 Plus, định hợp nhất tên gọi dòng Galaxy S, Galaxy A

Samsung có A8 Plus, định hợp nhất tên gọi dòng Galaxy S, Galaxy A