Kilala Awards 2018 và chặng đường 5 năm thành lập Cẩm nang Kilala

Kilala Awards 2018 và chặng đường 5 năm thành lập Cẩm nang Kilala

Vừa qua, Lễ trao giải Kilala Awards - Giải thưởng Bình chọn sản phẩm, dịch vụ, điểm đến Nhật Bản được yêu...