Đánh sập động lắc tại Hải Phòng, phát hiện hơn chục dân chơi đang 'phê' ma túy

Đột kích động lắc ở Hải Phòng, bắt giữ 13 dân chơi sử dụng ma túy

Đột kích động lắc ở Hải Phòng, bắt giữ 13 dân chơi sử dụng ma túy

13 dân chơi dương tính với ma túy trong tầng hầm của quán karaoke

13 dân chơi dương tính với ma túy trong tầng hầm của quán karaoke

Hải Phòng: Đột kích ổ ma túy bên trong quán karaoke ven sông

Hải Phòng: Đột kích ổ ma túy bên trong quán karaoke ven sông

15 nam thanh nữ tú đang 'phê thuốc' tại quán karaoke

15 nam thanh nữ tú đang 'phê thuốc' tại quán karaoke

Bắt giữ 15 đối tượng sử dụng ma túy trong quán cà phê ở Hải Phòng

Bắt giữ 15 đối tượng sử dụng ma túy trong quán cà phê ở Hải Phòng

Phá động lắc núp bóng quán cà phê

Phá động lắc núp bóng quán cà phê

Đột nhập quán cà phê ven sông, tóm 15 đối tượng sử dụng ma túy

Đột nhập quán cà phê ven sông, tóm 15 đối tượng sử dụng ma túy