Quốc hội Việt Nam cam kết thúc đẩy hòa bình và phát triển bền vững

Quốc hội Việt Nam cam kết thúc đẩy hòa bình và phát triển bền vững

Tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế

Tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế

Những sự kiện quốc tế đáng chú ý trong tuần (từ ngày 26-3 đến 01-4-2018)

Những sự kiện quốc tế đáng chú ý trong tuần (từ ngày 26-3 đến 01-4-2018)

Một số hình ảnh hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Đại hội đồng IPU-138 và Vương quốc Hà Lan

Một số hình ảnh hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Đại hội đồng IPU-138 và Vương quốc Hà Lan

Tăng cường sự tin cậy, quan hệ hợp tác với IPU và bạn bè quốc tế

Tăng cường sự tin cậy, quan hệ hợp tác với IPU và bạn bè quốc tế

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Phiên họp toàn thể IPU-138

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Phiên họp toàn thể IPU-138

Chủ tịch Quốc hội gặp Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới

Chủ tịch Quốc hội gặp Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới

Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ và làm việc với Chủ tịch ​IPU

Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ và làm việc với Chủ tịch ​IPU

Nhiều hoạt động ý nghĩa của Chủ tịch Quốc hội bên lề IPU-138 tại Thụy Sĩ

Nhiều hoạt động ý nghĩa của Chủ tịch Quốc hội bên lề IPU-138 tại Thụy Sĩ

Người phát ngôn thông báo về một số hoạt động ngoại giao của Việt Nam

Người phát ngôn thông báo về một số hoạt động ngoại giao của Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự IPU 138

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự IPU 138