World Cup 2018: Trọng tài là công nhân môi trường, HLV là bác sĩ nha khoa và cầu thủ là đạo diễn

World Cup 2018: Trọng tài là công nhân môi trường, HLV là bác sĩ nha khoa và cầu thủ là đạo diễn

Gặp gỡ trọng tài World Cup 2018 có nghề chính là công nhân thu gom rác

Gặp gỡ trọng tài World Cup 2018 có nghề chính là công nhân thu gom rác

Từ người phu quét đường thành trọng tài World Cup

Từ người phu quét đường thành trọng tài World Cup

Từ người quét rác ở Panama trở thành trọng tài World Cup 2018

Từ người quét rác ở Panama trở thành trọng tài World Cup 2018

Hành trình thành trọng tài World Cup của một nhân viên dọn rác

Hành trình thành trọng tài World Cup của một nhân viên dọn rác

Giấc mơ trợ lý trọng tài World Cup của người công nhân vệ sinh Panama

Giấc mơ trợ lý trọng tài World Cup của người công nhân vệ sinh Panama

Gabriel Victoria: Hành trình từ kẻ dọn rác tới trọng tài World Cup 2018

Gabriel Victoria: Hành trình từ kẻ dọn rác tới trọng tài World Cup 2018

Vị trọng tài World Cup có nghề chính là công nhân thu gom rác

Vị trọng tài World Cup có nghề chính là công nhân thu gom rác

Không thể tin nổi: Trọng tài World Cup 2018 làm công nhân dọn rác suốt 25 năm để kiếm sống

Không thể tin nổi: Trọng tài World Cup 2018 làm công nhân dọn rác suốt 25 năm để kiếm sống