Một quân nhân chết 50 năm chưa được đền bù vì bắt oan

Một quân nhân chết 50 năm chưa được đền bù vì bắt oan

Nửa thế kỷ trôi qua, con trai ông Duyện vẫn đang phải mòn mỏi đi đòi công lý cho bố dù vụ án giết người mà...