Mercedes-AMG GT Black Series có giá 546.161 USD tại Australia

Mercedes-AMG GT Black Series có giá 546.161 USD tại Australia

Chỉ có 28 chiếc Mercedes-AMG GT Black Series được bán ra tại Australia và ngay lập tức cháy hàng.
'Cực phẩm' Mercedes-AMG GT Black Series 2021 hơn 10 tỷ đồng

'Cực phẩm' Mercedes-AMG GT Black Series 2021 hơn 10 tỷ đồng

Mercedes-AMG GT Black Series - tái lập một huyền thoại

Mercedes-AMG GT Black Series - tái lập một huyền thoại

Mercedes-AMG GT R Pro 2021 ra mắt tại Australia với số lượng giới hạn 15 chiếc

Mercedes-AMG GT R Pro 2021 ra mắt tại Australia với số lượng giới hạn 15 chiếc

Mercedes-AMG GT R Pro 2021 hơn 7,3 tỷ đồng tại Australia

Mercedes-AMG GT R Pro 2021 hơn 7,3 tỷ đồng tại Australia

Mercedes-AMG GT R Pro 2021 ra mắt tại Australia, giới hạn 15 chiếc

Mercedes-AMG GT R Pro 2021 ra mắt tại Australia, giới hạn 15 chiếc

AMG GT Black Series: Siêu xe mạnh nhất của Mercedes - AMG

Xe thể thao 'hardcore' nhất của Mercedes-AMG có giá 250.000 USD