Growtech Vietnam 2019 thu hút nhiều khách tham quan trong nước và quốc tế

Growtech Vietnam 2019 thu hút nhiều khách tham quan trong nước và quốc tế

Growtech Vietnam 2019: Tạo sân chơi cho ngành nông lâm ngư nghiệp thời hội nhập

Growtech Vietnam 2019: Tạo sân chơi cho ngành nông lâm ngư nghiệp thời hội nhập

Hơn 20 quốc gia triển lãm quốc tế Growtech Vietnam 2019

Hơn 20 quốc gia triển lãm quốc tế Growtech Vietnam 2019

Công nghệ đón đầu xu hướng của cuộc cách mạng 4.0 tại Growtech Vietnam 2019

Công nghệ đón đầu xu hướng của cuộc cách mạng 4.0 tại Growtech Vietnam 2019

GROWTECH VIETNAM 2019 trưng bày hơn 5.000 sản phẩm thiết bị công nghệ

GROWTECH VIETNAM 2019 trưng bày hơn 5.000 sản phẩm thiết bị công nghệ

Growtech Vietnam 2019: Điểm hẹn chuyển giao công nghệ

Growtech Vietnam 2019: Điểm hẹn chuyển giao công nghệ

250 gian hàng tham gia triển lãm Growtech Vietnam 2019

250 gian hàng tham gia triển lãm Growtech Vietnam 2019

Nhiều loại robot sẽ được trưng bày tại triển lãm nông nghiệp

Nhiều loại robot sẽ được trưng bày tại triển lãm nông nghiệp