Thuế phi lý, cá tra bị làm khó ở thị trường Mỹ

Thuế phi lý, cá tra bị làm khó ở thị trường Mỹ

Thuế chống bán phá giá của Mỹ khắc nghiệt hơn dự kiến đối với cá tra Việt Nam

Thuế chống bán phá giá của Mỹ khắc nghiệt hơn dự kiến đối với cá tra Việt Nam

Hung tin giáng xuống đại gia thủy sản Dương Ngọc Minh trước kỳ nghỉ lễ

Hung tin giáng xuống đại gia thủy sản Dương Ngọc Minh trước kỳ nghỉ lễ

Mỹ tăng thuế chống bán phá giá với cá tra Việt Nam

Mỹ tăng thuế chống bán phá giá với cá tra Việt Nam

Mỹ tăng thuế với cá tra Việt Nam

Mỹ tăng thuế với cá tra Việt Nam

Mỹ bất ngờ đẩy mức thuế bán phá giá cá tra Việt Nam lên cao

Mỹ bất ngờ đẩy mức thuế bán phá giá cá tra Việt Nam lên cao

DOC công bố mức áp thuế cao đối với cá tra Việt Nam

DOC công bố mức áp thuế cao đối với cá tra Việt Nam

Mỹ bất ngờ đẩy mức thuế bán phá giá cá tra Việt Nam lên cao

Mỹ bất ngờ đẩy mức thuế bán phá giá cá tra Việt Nam lên cao

Mỹ tăng thuế đối với cá tra Việt Nam

Mỹ tăng thuế đối với cá tra Việt Nam

Bộ Thương mại Mỹ công bố mức thuế cuối cùng đối với cá tra Việt Nam

Bộ Thương mại Mỹ công bố mức thuế cuối cùng đối với cá tra Việt Nam

Hoa Kỳ nâng mức thuế chống bán phá giá với cá tra

Hoa Kỳ nâng mức thuế chống bán phá giá với cá tra

Mỹ tăng thuế đối với cá tra xuất khẩu Việt Nam

Mỹ tăng thuế đối với cá tra xuất khẩu Việt Nam