Gojek nhận được nhiều đánh giá tích cực trong ngày đầu ra mắt

Gojek nhận được nhiều đánh giá tích cực trong ngày đầu ra mắt

Ngay sau ngày đầu ra mắt, ứng dụng Gojek tại thị trường Việt Nam đã nhận được nhiều đánh giá tích cực khi...